IP Conference - 2017

SERTAÇ KÖKSALDI FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BAŞARI ÖDÜLÜ

Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, her yıl düzenlenen “Üniversitelerde Fikri Mülkiyet Hakları Yönetimi Uluslararası Konferansı (Konferans)” kapsamında, her yıl, “Sertaç Köksaldı Fikri Mülkiyet Hakları Başarı Ödülü (SKBÖ)”  adıyla bir ödül programı düzenlenecektir.

ÖDÜL İLKELERİ

 1. Amaç

SKBÖ amacı; meslek yaşamı boyunca, Fikri Mülkiyet Hakları alanında yaptığı örnek çalışmalar sergilemiş olan Sayın Sertaç Köksaldı’nın anısını yaşatmak ve her yıl, Türkiye’de, Fikri Mülkiyet Hakları ekosisteminin gelişmesine önemli katkılar yapan, bu alanda fark yaratan, örnek teşkil edebilecek çalışmalar gerçekleştirmiş olan gerçek ve tüzel kişilerin ödüllendirilmesidir.

 1. Ödül Dönemi

SKBÖ yıllık olarak verilecek bir ödüldür.
Ödülün ilk kez verileceği, 2018 yılında, Ocak 2017 ile Eylül 2018 tarihleri arasında yapılan çalışmalar dikkate alınacaktır. Sonraki yıllarda,  Konferansın gerçekleştiği tarihten geriye 1 yıllık dönem içerisindeki çalışmalar dikkate alınacaktır.

 1. Ödül Kriterleri

SKBÖ değerlendirmesi aşağıdaki kriterlere göre yapılır,

 • Ödül Dönemi içerisinde, Türkiye’de, Fikri Mülkiyet Haklarının her alanında yapılan ve bu alanda fark yaratabilecek nitelikte olan her türlü çalışma dikkate alınacaktır. Bu kapsamda, Fikri Mülkiyet Hakları alanında;  hakların korunması, ticarileştirilmesi alanında yapılan çalışmalar, strateji çalışmaları, farkındalığın artması konusunda yapılan çalışmalar, Fikri Mülkiyet Hakları alanına önemli katkı sağlayan buluşlar, yasa çalışmaları vb. çalışmalar dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, Fikri Mülkiyet Hakları ekosistemine değer katan her türlü çalışma aday gösterilebilir.
 • Fikri Mülkiyet Haklarının kapsamı, patent veya faydalı model belgesi ile korunabilir buluşlar, endüstriyel tasarımlar, markalar, coğrafi işaretler, bilgisayar programları dahil eserler, endüstri 4.0 kapsamındaki Fikri Mülkiyet Hakları ile ilgili konular olarak belirlenmiştir.  WIPO Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü tarafından açıklanmış diğer Fikri Mülkiyet Hakları konuları da bu kapsamda değerlendirilecektir.
 • Değerlendirmede gerek bireysel gerekse kurumsal çalışmalar dikkate alınacaktır. Bu kapsamda, Fikri Mülkiyet Hakları alanında bireysel olarak yaratılan katkıları sebebiyle gerçek kişiler ve/veya kişi grupları ve kurumsal olarak yapılan çalışmalar kapsamında Şirketler, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları vb. tüzel kişiler aday olarak gösterilebilir.
 • Değerlendirmede, sadece, Türkiye’de gerçekleşen ve Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde olan gerçek ve tüzel kişilerin çalışmaları dikkate alınacaktır.
 • Değerlendirmede yapılan çalışmaların, Fikri Mülkiyet Hakları ekosistemine kattığı değer,  özgünlüğü ve yarattığı fark dikkate alınacaktır. 
 • Ödül Dönemi içerisinde yapılan bir çalışmanın değerlendirmeye katılabilmesi için, çalışmanın ya tamamlanmış olması ya da değerlendirmeye esas olabilecek nitelikte bir sonucun ortaya çıkmış olması gerekmektedir. Ödül Dönemi içerisinde başlatılmış; ancak henüz değerlendirilebilecek bir sonuç yaratmamış olan çalışmalar, ilgili Ödül Dönemi içerisinde değerlendirilmeyecektir.
 1. Kazananın açıklanması

SKBÖ her yıl bir gerçek veya tüzel kişiye verilecektir.
Kazanan, Konferans sırasında açıklanacak ve başarı plaketi takdim edilecektir.
SKBÖ, maddi karşılığı olan bir ödül değildir.

 1. Ödül Jürisi

Ödül Jürisi, Türkiye’de Fikri Mülkiyet Hakları ekosisteminde yer alan paydaşlar, Konferans düzenleyicileri ve Sayın Sertaç Köksaldı’nın çalışmaları ile katkıda bulunmuş olduğu aşağıdaki kişi ve kurum temsilcilerinden oluşturulur:

 • Ankara Patent Bürosu Ltd. Şti.
 • Arçelik A.Ş.
 • Deriş Avukatlık Ortaklığı
 • Uluslararası Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği ( AIPPI TR)
 • Teknoloji ve Lisans Yöneticileri Derneği (LES Türkiye)
 • Koç Üniversitesi
 • Özyeğin Üniversitesi
 • Boğaziçi Üniversitesi
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • BUMED Business Angels (BUBA)
 • Patent & Marka Vekilleri Derneği (PEM)
 • Yalçıner Patent Ve Danışmanlık Ltd. Şti.

Ödül Jürisinin görev süresi 3 yıldır.

 1. Aday Belirleme / Aday Gösterme

SKBÖ için adaylar, Jüride yer alan/temsil edilen kişi ve kuruluşlarca belirlenebileceği gibi gerçek ve tüzel kişilerce gösterilen adaylar arasından da değerlendirilebilir.
Aday göstermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler,1 Eylül 2018 tarihine kadar http://ipconference.boun.edu.tr/ipconference-2018/?p=awards adresinde yer alan Başvuru Formunu doldurarak başvuruda bulunurlar.

 • Aday gösterme nedenlerini gerekçeleri ile açıklayan bir sunuş yazısı,
 • Aday gösterme gerekçelerini destekleyen belgeler,

Kişi ve kurumların, kendilerini aday göstermeleri mümkün değildir.

 1. Değerlendirme/ Değerlendirme Kriterleri

SKBÖ için gösterilen adaylar, Eylül ayının ilk haftası içinde Ödül Jürisi’ne teslim edilir. Başvurular, belgelerin ve içeriğin kurallara uygunluğu kontrol edildikten sonra nihai karar için değerlendirmeye tabi tutulur. Eksik belgelerle yapılan öneriler değerlendirmeye alınmaz.

 1. Ödül Sürecinin yürütümü

 SKBÖ sürecinin sekretaryası, Boğaziçi Üniversitesi tarafından yürütülecektir.

SERTAÇ KÖKSALDI FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BAŞARI ÖDÜLÜ BAŞVURU FORMU